Ontwikkel-Impuls
Look and Feel
Share The Story
Middle Out Management
Sense of Community
Customer Engagement
CoachingOurselves
Hoe werkt het
Ontwikkelthema's
Ontwikkelniveaus
Werken met
Methoden
Referenties
Over ons
Contact


Methoden

Connexité maakt veelvuldig gebruik van onderstaande methoden:

Scrum-methode

De Scrum-methode gaat uit van een iteratief en incrementeel verbeterproces. In korte sprints voeren multidisciplinaire teams verbeteringen door. In hoog tempo en binnen een afgebakende periode (meestal twee maanden) realiseren zij een veelheid aan verbeteringen. Fases overlappen elkaar en opdrachtgever en opdrachtnemer ‘duwen en trekken’ samen aan het project. De scrum-teams komen in een afgebakende periode regelmatig (veelal dagelijks) bijeen om de gewenste ontwikkelingen op basis van systematische wijze te identificeren, te experimenteren, te analyseren en te implementeren.

In onze aanpak stimuleren we mensen om uit hun comfortzone te stappen en, bijvoorbeeld, een collega te hulp te schieten. Dat is ook het doel van het scrummen: het  team is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Scrummen stimuleert  de samenwerking binnen een organisatie. Wij hebben er goede ervaring mee.

De professionele begeleiding van Connexité zorgt ervoor dat de scrum-teams hun energie effectief inzetten en zich richten op verbeteringen in de plaats van dat zij zich verliezen in risico’s en problemen. Dit vertaalt zich in concrete resultaten. 

 

Insights voor persoonlijke en teamontwikkeling

Deze methode helpt managers, teams en organisaties op een positieve wijze verder in hun eigen ontwikkeling. Persoonlijk inzicht vormt hierbij de basis. Connexité werkt met Insights voor de persoonlijke ontwikkeling van managers en hun teams. Hierbij werken we aan persoonlijk inzicht in uw voorkeuren, behoeften en kwaliteiten. De inspirerende kleurentaal van Insights biedt een intuïtief raamwerk om uzelf en anderen beter te leren begrijpen en op positieve wijze uw eigen ontwikkeling te sturen. Connexité zet hiervoor coaches in die Insights geaccrediteerd zijn.

 

Storytelling brengt uw toekomstverhaal in beeld

Samen met uw medewerkers en stakeholders ontwerpen we het toekomstverhaal van uw organisatie. Met behulp van sketchnotes visualiseren we het. In onze aanpak maken we ook gebruik van Storytelling om de veranderingen in uw organisatie intern te communiceren. Successen worden met elkaar gedeeld.

 

CoachingOurselves: leiderschapstraining

Als de licentiehouder van CoachingOurselves in Nederland biedt Connexité een uniek en zeer effectief leiderschapsprogramma aan dat zich reeds in 26 landen heeft bewezen. Het programma is ontwikkeld door Henry Mintzberg in samenwerking met andere grote managementwetenschappers. CoachingOurselves zet leidinggevenden aan tot reflectie en concrete actie. Het programma stimuleert leidinggevenden hun eigen ervaringen en die van anderen te  delen door op een gestructureerde wijze te reflecteren, discussieren en te debateren over DE strategische ontwikkeluitdagingen van uw organisatie. 

 

 

 

Share The Story Middle Out Management Customer Engagement Sense Of Community Look and Feel